ทอง เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม30สต.เว้นE85ขยับ15สต.มีผล21กย.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม 30สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขยับ 15 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 21 กย. 62