น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด60สต.เว้นE85ลง40สต.มีผล30มค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 40 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 30 มค. 63

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สต.คงกลุ่มเบนซินโซฮอลมีผล29มค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 30สต./ลิตร คงราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลมีผล 29 มค. 63

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มโซฮอล40สต.เว้นE85ลง20สต.คงดีเซลมีผล25มค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มโฮฮอล 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 20 สต./ลิตร คงราคาดีเซล มีผลตี 5 วันที่ 25 มค. 63

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด50สต.เว้นE85และดีเซลขยับ30สต.มีผล7พย.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับเพิ่มราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85และดีเซลขยับ 30 สต./ลิตร  มีผลตี 5 วันที่ 7 พย. 62

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สต.เว้นE85ลง15สต.มีผล1พย.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 15 สต./ลิตร  มีผลตี 5 วันที่ 1 พย. 62

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สต.เว้นE85ขยับ20สต.มีผล9ตค.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขยับ 20 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 9 ตค. 62

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สต.เว้นE85ลง15สต.มีผล4ตค.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 15 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 4 ตค. 62

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด20สต.-1บ.ยกเว้นB20ขึ้น2บ.คงดีเซลมีผล1ตค.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้นE85ลง 20 สต./ลิตร และB10 ลด 1 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม ยกเว้นB20ขึ้น 2 บาท/ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 27 กย. 62

น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด40สต.เว้นE85ลง20สต.มีผล27กย.62

ปตท.-บางจากฯปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตรยกเว้น E85 ลง 20 สต./ลิตรมีผลตี 5 วันที่ 27 กย. 62