ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สต.คงเบนซิน-โซฮอลมีผล18สค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สต.คงเบนซิน-โซฮอล มีผลตี 5 วันที่ 18 สค. 63

ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สต.คงกลุ่มเบนซินโซฮอลมีผล29มค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 30สต./ลิตร คงราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลมีผล 29 มค. 63

ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มโซฮอล40สต.เว้นE85ลง20สต.คงดีเซลมีผล25มค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มโฮฮอล 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 20 สต./ลิตร คงราคาดีเซล มีผลตี 5 วันที่ 25 มค. 63

ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด50สต.เว้นE85และดีเซลขยับ30สต.มีผล7พย.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับเพิ่มราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85และดีเซลขยับ 30 สต./ลิตร  มีผลตี 5 วันที่ 7 พย. 62

ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด20สต.-1บ.ยกเว้นB20ขึ้น2บ.คงดีเซลมีผล1ตค.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้นE85ลง 20 สต./ลิตร และB10 ลด 1 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม ยกเว้นB20ขึ้น 2 บาท/ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 27 กย. 62