การศึกษา

อว. พร้อม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จัด “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า” ลุยขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัด

การศึกษา

วช. จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”

การศึกษา

วช.บ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษา ขับเคลื่อน ศก. ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วช. จับมือ สอศ. บ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษาเร่งรัดพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ขับเคลื่อนศก.

การศึกษา

อว.สนับสนุนเขตนวัตกรรมการแพทย์โยธี เร่งนำการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ได้จริงตามความต้องการของประเทศ

ดร.เอนก ย้ำ ภูมิใจ อว. มีคนและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง พร้อมสนับสนุนเขตนวัตกรรมการแพทย์โยธีเต็มที่ เร่งนำการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ได้จริงตามความต้องการของประเทศ

การศึกษา

กสศ.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความคืบหน้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1

กสศ.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความคืบหน้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การศึกษา

วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย

วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย

การศึกษา

วช.โชว์สุดยอดผลงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 22

วช. โชว์สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ภายใต้แนวคิด สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน

การศึกษา

กสศ.เปิดโครงการ“เด็กไร้…ได้เรียน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ช่วยแล้ว 5,000 คน เท่าเทียม

20 จังหวัดจับมือกสศ. – ศธ. – พม. และสถ. เดินหน้าค้นหา – ช่วยเหลือ – ฟื้นฟูเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษารายคน