ทั่วไป สุขภาพ

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนสำนักงานอัยการ บริจาคเลือด ต่อชีวิต ด้วยการให้

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตอาสา (หนึ่งคนให้สามคนรับ) เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติ งานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุม 100 ปีอัยการ ชั้น 4 สำนักงานอัยการสูงสุด

การศึกษา ทั่วไป สุขภาพ

ดร.สุวิทย์ รัฐมนตรี อว.ซักซ้อมโรงพยาบาลแพทย์และนักวิจัยไทย พร้อมสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา

รมว.อว. เตรียมพร้อมซักซ้อมโรงพยาบาลแพทย์และนักวิจัยไทยสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา