ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด60สต.เว้นE85ลง40สต.มีผล30มค.63

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 40 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 30 มค. 63

PTT Station ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 40 สต./ลิตร มีผล 30 มค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

ขณะที่ บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 40 สต./ลิตร

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่