ท่องเที่ยว

วช. อวดผลงานธนาคารปูม้า ยกทัพปูม้า บุกไอคอนสยาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติอวดผลงานธนาคารปูม้า ยกทัพปูม้า บุกไอคอนสยาม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดปูม้า บุกกรุง เปิดเผยว่า การทำธนาคารปูม้า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ดำเนินการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ไปสู่ชุมชนชายฝั่ง จำนวน 500 ชุมชน ภายในเวลา 2 ปี ขยายผลเพิ่มทรัพยากรปูม้า ขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือด้านการตลาดและพาณิชย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รวมถึงความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางทะเล เช่น การฟื้นฟู การอนุรักษ์ โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ นั้น หลังจากที่ได้มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ชายฝั่ง พบว่า ชาวประมงจับปูม้าได้เพิ่มมากขึ้น และพบลูกปูม้าวัยอ่อนบริเวณชายหาด และป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการทำอาชีพปูม้าอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการว่างงาน เกิดการเพิ่มรายได้ ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริโภคจะได้เลือกวื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ปูม้าจากชาวประมงโดยตรง รวมทั้งได้รับความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรมปูม้าเพิ่มขึ้น และร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าโดย “ไม่จับ ไม่ซื้อ ไม่กินปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ปูม้าที่มีขนาดเล็ก

ไข่ปูม้านอกกระดอง

นอกจากนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “ตลาดนัดปูม้า…บุกกรุง” มากินปูม้าสดโดยไม่ต้องไปไกลถึงแพ ได้ที่บริเวณลานสุขสยาม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. – 22.00 น. เป็นต้นไป


ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้ในการขยายผลธนาคารปูม้าโดยชุมชนชาวประมง รวมถึงการเชื่อมโยงกับ BCG การแข่งขันการทำอาหารของผู้เข้าชมงาน จากวัตถุดิบปูม้า พร้อมสาธิตทำอาหารจากปูม้า โดยเชฟมืออาชีพ การสาธิตเชิงปฏิบัติการ อาทิ บาติกเพ้นท์ ปูนพลาสเตอร์ระบายสี และถุงผ้ารักษ์โลก ชมฟรี Live Concert
จากศิลปินชั้นนำอีกมากมาย อาทิ พลอย เดอะว้อยซ์ (16 ม.ค.) , หญิง ธิติกานต์ (17 ม.ค.) , ครูนนท์ อารัญ (18 ม.ค.) ,และปาลม์มี่ ก๊อปปี้โชว์ (19 ม.ค.)