น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาโซฮอล40สต.E85ลง20สต.คงดีเซลมีผลตี5

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันโซฮอล40สต.เว้นE85ลง20สต.คงดีเซลมีผล19ตค.62
ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอล 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 20 สต./ลิตร คงดีเซล มีผลตี 5 วันที่ 19 ตค. 62
PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินโซฮอล 40 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผล 19 ตค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 
โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่
ขณะที่ บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 40 สต.ยกเว้น E85ลด 20 สต. กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่