น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สต.เว้นE85ขยับ20สต.มีผล9ตค.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขยับ 20 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 9 ตค. 62
PTT Station ปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 9 ตค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 
โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่
ขณะที่ บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด 40 สต.ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต. 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่