น้ำมัน ราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สต.เว้นE85ลง15สต.มีผล4ตค.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลง 15 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 4 ตค. 62
PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร มีผล 4 ตค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่
ขณะที่ บางจากฯ ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด 30 สต.ยกเว้น E85ลด 15 สต. 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่