ทอง ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ปตท.-บางจากปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม30สต.เว้นE85ขยับ15สต.มีผล21กย.62

ปตท.-บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม 30สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขยับ 15 สต./ลิตร มีผลตี 5 วันที่ 21 กย. 62
PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ดีเซล ดีเซลพรีเมี่ยม HSD-B10 และ HSD-B20 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 21 ก.ย. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้
โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
ขณะที่ บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด +30 สต.ยกเว้น E85 +15 สต. 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.